สาขา

บ้านรักภาษา

การเรียนภาษานั้น นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึง การสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน นำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ

 

สาขานนทบุรี
02-985-2887, 083-009-4999

Google map

 
สาขาตรัง
098-954-4265 , 099-591-4655,
081-415-1956 , 091-915-4659

Google map

 
สาขา KN Complex อ.บางกรวย
099-042-4255

Google map

 
สาขาเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
061-699-299, 090-997-994

Google map

 
สาขาหทัยราษฎร์ มีนบุรี
095-493-9563 , 065-239-9563

Google map

 
สาขานิมมาน
099-293-6669

Google map