สาขา

บ้านรักภาษา

การเรียนภาษานั้น นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึง การสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน นำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ

 

สาขานนทบุรี
02-985-2887, 083-009-4999

Google map

 
สาขามหาชัย
085-018-1551

Google map

 
สาขาแกรนด์รามอินทรา
02-036-6285, 082-784-6262

Google map

 
สาขาหาดใหญ่
098-725-3302

Google map

 
สาขาชัยภูมิ
088-340-1081 , 063-036-1818

Google map

 
สาขาประจวบคีรีขันธ์
061-464-4263

Google map

 
สาขาศาลายา
094-764-8888

Google map

 
สาขาตรัง
098-954-4265 , 099-591-4655,
081-415-1956 , 091-915-4659

Google map

 
สาขา KN Complex อ.บางบัวทอง
065-504-4244

Google map

 
สาขาเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
061-699-299, 090-997-994

Google map

 
สาขาปทุมธานี
090-731-8595 , 089-511-7808

Google map

 
สาขาหทัยราษฎร์ มีนบุรี
095-493-9563 , 065-239-9563

Google map

 
สาขาพิษณุโลก
087-867-4109

Google map

 
สาขา พาสิโอ มอลล์ ลาดกระบัง
092-905-9099 , 096-656-9099

Google map