English supplimentary class with teacher Florenz

“ชั่วโมงฟรีซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ เด็กๆ ตั้งใจและพร้อมใจกันมาเรียนเพิ่มเติม จนทีเช่อร์ต้องเสริมโต๊ะเก้าอี้กันเลยค่ะ”

บรรยากาศการเรียนการสอนและเด็กๆ สาขาไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศการเรียนการสอนและเด็กๆ สาขาไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศการเรียนการสอนและเด็กๆ สาขาไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศการเรียนการสอนและเด็กๆ สาขาไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

บรรยากาศการเรียนการสอนและเด็กๆ สาขาไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่


logo

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษาหลากหลายภาษา ด้วยครูผู้มากประสบการณ์

BANRAKPASA

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน


    
    

GALLERY OF SCHOOL

CONTACT US