Activities

บ้านรักภาษาขอขอบคุณ ผู้ปกครองและจิตอาสาทุกท่าน

BANRAKPASA

ขอบคุณที่มีวันดีๆร่วมกันกับผู้ปกครองและจิตอาสาทุกท่าน ดีใจมากๆ ที่พวกเราได้มาช่วยกันสานต่อฝันให้เด็กๆที่ด้อยโอกาส ให้เขาได้มีความสุข ได้รับความรู้ ในนามขอของผู้บริหาร รร.บ้านรักภาษาขอบคุณจิตอาสาทุกท่านค่ะ และขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศล ประกอบให้มีการเรียนเจริญก้าวหน้า สมหวังและเข้าในมหาวิทยาลัยทีต้องการ สุขภาพแข็งแรง จิตใจเป็นสุขทุกวัน พรใดดีๆเป็นของทุกคนค่ะ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •