News

บ้านรักภาษารับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Education Consultant / Customer service / Admin. เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร –ลูกค้าสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่ง : Education Consultant / Customer service / Admin. เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร –ลูกค้าสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรการ

Responsibilities :
แนะนำหลักสูตรแก่ผู้สนใจ ให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ปกครอง ประสานงาน

Qualifications :

 • ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
 • ความรู้เรื่อง IT โซเชียลมีเดีย
 • ทักษะทางคอมพิวเตอร์ PowerPoint Excel word
 • ชอบพบปะผู้คน บุคลิกดี รู้กาลเทศะ มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี
 • มีใจรักงานบริการ

****สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้****

Benefit :

 • เงินเดือน
 • ค่าตอบแทน (commission)
 • ร่วมการฝึกอบรม / งานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการสมัคร :

 • ประวัติการทำงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาวุฒิการศึกษา

สนใจติดต่อ โรงเรียนบ้านรักภาษา สำนักงานใหญ่
โทร. 083-009-4999, 089-668-9171 02-985-2887
Email : [email protected]