บ้านรักภาษา

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

Banrakpasa Language School

Because the world works in English & Chinese We achieve excellence together by learning with fun activities


 
 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับเรา
“บ้านรักภาษา”

ผ่านทางช่อง Banrakpasa บน Youtube ได้แล้ววันนี้

 

รร. บ้านรักภาษาได้รับคัดเลือกเป็นแฟรนไชส์การศึกษาตัวอย่าง

หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรปกติ, หลักสูตรเร่งรัด,
หลักสูตรภาษาเชิงธุรกิจชาวต่างชาติ,
หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรภาษาจีนของบ้านรักภาษามุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเจ้าของภาษา บ้านรักภาษาได้แบ่งหลักสูตรภาษาจีน ออกเป็น 4 หลักสูตร หลักๆ ได้แก่ หลักสูตรปกติ, หลักสูตรเร่งรัด, หลักสูตรเชิง ธุรกิจชาวต่างชาติ และหลักสูตรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การออกแบบ และการจัดเนื้อหาการ เรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน จัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้ ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

 
 

หลักสูตรภาษอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, ทักษะฟัง พูด,
อังกฤษสำหรับธุรกิจ, TOEIC/PRE-SAT/
ADMISSIONS,ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษของบ้านรักภาษา ประกอบด้วย การออกแบบ และการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน อาจารย์ที่มีทักษะในด้าน การสอน และพร้อมไปด้วยการจัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หลักสูตร ภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร หลักๆ ได้แก่ หลักสูตรปกติ, ทักษะฟัง พูด, อังกฤษสำหรับธุรกิจ, TOEIC/PRE-SAT/ADMISSIONS และ ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะ