คำคม
 • คุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ได้รับมาเท่าใด

   
   
 • ทักษะความชำนาญมาจากการฝึกฝน

   
   
 • อย่ารอคอยโอกาส แต่จงสร้างโอกาส

   
   
   
 • ชีวิตเราอยู่ที่การแสวงหา

   
   
 • คุณต้องละทิ้งความกลัวที่จะผิดพลาด เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์

   
   
 • เราไม่อาจตัดสินใจแทนคนอื่นได้ เราจึงไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราเช่นกัน เพราะฉะนั้น จงทำตามหัวใจเรียกร้องเถอะ

   
   
   
 • คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก คือคนที่พบเจอความผิดพลาดและความล้มเหลวมามากกว่าคนอื่น

   
   
 • คุณต้องละทิ้งความกลัวที่จะผิดพลาด เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์

   
   
 • อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณทำไม่ได้ มาเป็นอุปสรรคในการทำสิ่งที่คุณทำได้ คุณสามารถเอื้อมคว้าความฝันให้เร็วขึ้นได้ หากเลือกทำในสิ่งที่คุณรัก

   
   
   
 • หากมีคนมาขอคำปรึกษา จงแนะแนวทางแก่เขา ไม่ใช่เข้าไปแก้ปัญหาให้เขา อย่าบังคับคนอื่นให้คิดเหมือนกับเรา แค่แนะนำให้เขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็พอ

   
   
 • อย่าปล่อยโอกาสที่จะทำตามฝันหลุดลอยไป เพราะเมื่อเวลาผ่านไป คุณอาจต้องอยู่กับชีวิตบั้นปลายที่ไร้ความสุข จากการเสียดายโอกาสที่ผ่านไปแล้วและไม่มีวันหวนกลับมาอีก

   
   
 • จงมองหาข้อดีจากผู้คนรอบข้าง เพื่อให้คุณได้เรียนรู้สิ่งดี ๆ จากพวกเขา

   
   
   
 • บางครั้งคนเราก็จำเป็นต้องเจ็บปวด เพื่อให้เราเติบโตขึ้น จำเป็นต้องผิดพลาด เพื่อให้เราได้เรียนรู้ จำเป็นต้องล้มเหลว เพื่อแลกกับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิต คือบทเรียนที่แลกมาด้วยความเจ็บปวด

   
   
 • เเค่เชื่อมั่นในตัวเอง คุณก็สำเร็จไปเเเล้วครึ่งหนึ่ง

   
   
 • ไม่มีเคล็ดลับที่จะประสบสำเร็จ เเต่มันเป็นผลจากการเตรียมการ ทำงานอย่างหนักเเละการเรียนรู้จากความล้มเหลว (Colin Powell)

   
   
   
 • "You mustn't be afraid dream a little bigger "

   
   
 • "Problems are not stop signs, they are guidelines."

   
   
 • "Don´t be afraid to fail. Be afraid not to try."

   
   
   
 • It's up to you what your world looks like

   
   
 • Storms make trees take deeper roots